Game - Công Nghệ - Đời Sống

File .Exe là gì ? Lưu ý khi sử dụng file Exe

Tệp EXE là gì?

Một tệp EXE chứa một chương trình thực thi cho Windows. EXE là viết tắt của “thực thi”, và nó là phần mở rộng tệp tiêu chuẩn được sử dụng bởi các chương trình Windows. Đối với nhiều người dùng Windows, các tệp EXE đồng nghĩa với các chương trình Windows, làm cho “.exe” trở thành một trong những phần mở rộng tệp dễ nhận biết nhất.

Các tệp EXE chứa mã máy nhị phân đã được biên dịch từ mã nguồn. Mã máy được lưu theo cách mà CPU có thể được thực thi trực tiếp , do đó “chạy” chương trình. Các tệp EXE cũng có thể chứa các tài nguyên, như tài sản đồ họa cho GUI , biểu tượng của chương trình và các tài nguyên khác mà chương trình cần.

Trên các nền tảng không phải Windows, chẳng hạn như macOS và Linux, các tệp EXE không được sử dụng để thực thi. macOS, ví dụ, sử dụng các tệp .APP để chạy các ứng dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chạy tệp EXE trên nền tảng không phải Windows, bạn có thể sử dụng máy ảo , như Parallels Desktop hoặc VM VirtualBox, cho phép Windows chạy trong môi trường không phải Windows.

Tên tập tin EXE phổ biến

Setup.exe – Một tên rất phổ biến cho các trình cài đặt chương trình phần mềm. Khi mở, nó bắt đầu quá trình cài đặt.

Install.exe – Một tên phổ biến khác cho trình cài đặt phần mềm.

cmd.exe – Chương trình shell được sử dụng bởi Windows 2000 trở lên, thay thế cho shell.COM.COM .

Lưu ý khi sử dụng file exe

Các tệp EXE thường là các ứng dụng Windows hợp pháp, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để phân phối và thực hiện các cuộc tấn công phần mềm độc hại trên máy tính của nạn nhân. Để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công thực thi độc hại của Windows, không bao giờ bấm đúp vào tệp EXE mà bạn đã tải xuống hoặc nhận qua tệp đính kèm email trừ khi bạn có thể xác minh tính hợp pháp của nguồn.

Phản hồi & hỏi đáp

Your email address will not be published.