Game - Công Nghệ - Đời Sống

Cách mặc đồ ngũ hành phái Ngũ Độc Vltk 1

Cách Mang Đồ cho ngũ độc đao pháp

Ngũ độc đao sẽ mang vũ khí hệ thủy, nhưng mấy thím đừng nghe theo google mà mang đồ như vậy nhé,
mang theo như vậy khi gặp các hệ ngoại công sẽ tạch ngay từ hit thứ 2 :v.
Có 1 vài cách mang đồ, mình sẽ chia sẻ 2 cách cơ bản nhất:

Cách 1: Set An Bang

đơn giản nhất và cũng tốn tiền nhất: 1 bộ An Bang,còn lại là max đồ hệ Hỏa.

Bộ AB bao gồm dây chuyền,cặp nhẫn và ngọc bội AB.

5 món còn lại gồm bao tay,nón,áo, đai lưng,giày các thím đều mang đồ hệ hỏa, giả sử mỗi món chỉ 20ptvl thì các thím sẽ có 100 ptvl.4x-5x kháng băng,5x-6x kháng hỏa,>120 TGLC, điều đó đủ để các thím có thể vả hết 7/10 môn phái còn lại.

Cách 2: Mặc đồ theo ngũ hành:

  • Đao: Hệ thủy, ưu tiên TDD+ BS-1+KH-2 nha mấy thím.
  • Áo + dây chuyền: Hệ Kim. Áo phải có TGPH, DC phải có KTC.
  • 2 Nhẫn: Kháng Băng-1 + tgtd-2
  • Bao tay,nón, đai lưng, giày đều phải là hệ hỏa để lấy ptvl.
  • Ngọc Bội hệ hỏa để lấy thời gian làm chậm nha mấy thím.

Cách Mang Đồ cho ngũ độc chưởng pháp

Cũng tương tự như ngũ độc đao pháp,mình sẽ chia sẻ như sau
Có 1 vài cách mang đồ, mình sẽ chia sẻ 2 cách cơ bản nhất:
Cách 1: đơn giản nhất và cũng tốn tiền nhất: 1 bộ An Bang,còn lại là max đồ hệ Hỏa.
Bộ AB bao gồm dây chuyền,cặp nhẫn và ngọc bội AB.

5 món còn lại gồm bao tay,nón,áo, đai lưng,giày các thím đều mang đồ hệ hỏa, giả sử mỗi món chỉ 20ptvl thì các thím sẽ có 100 ptvl.4x-5x kháng băng,5x-6x kháng hỏa,>120 TGLC, điều đó đủ để các thím có thể vả hết 7/10 môn phái còn lại.

Cách 2:Mang ngũ hành:

  • Vũ khí: Hệ mộc, ưu tiên TDD+ DS nội công nha mấy thím.
  • Áo hệ hỏa,dây chuyền hệ thủy. Áo phải có TGPH, DC phải có KTC+ KH-1.
  • 2 Nhẫn: Kháng Băng-1 + tgtd-2
  • bao tay,nón, đai lưng, giày đều phải là hệ hỏa để lấy ptvl.
  • Ngọc bội hệ hỏa để lấy thời gian làm chậm.

*: đối với giai đoạn đầu game các thím nên mang áo hệ thủy,dây KTC+ TGLC hỏa vì áo hỏa TGPH hơi bị khó kiếm

Phản hồi & hỏi đáp

Your email address will not be published.