Sự Kiện "1 Người Nạp 2 Người Vui"

10/05/2017

Sự Kiện "1 Người Nạp 2 Người Vui" 

 Trong thời gian sự kiện, khi các bạn tiến hành nạp tích lũy đạt đến các mốc 2000, 4000, 8000 kim cương thì bạn và 1 hảo hữu duy nhất sẽ cùng nhau nhận được gói quà tương ứng của một mốc duy nhất đã đạt được trong ngày.

Thời gian sự kiện: từ 0h00 đến 23h59 ngày 10/5/2017

Xem chi tiết sự kiện và Nhập tên hảo hữu bạn muốn nhận thưởng cùng tại đây: https://goo.gl/jffMYa

Cảm ơn mọi người rất nhiều!