Tính năng Kinh Mạch

10/09/2016

Bổn Trang xin chào các Thiếu Hiệp!

Để hiểu rõ hơn về tính năng Kinh Mạch của game , Bổn Trang xin có bài viết hướng dẫn chi tiết về tính năng này.

Kinh mạch là gì ? 

Kinh mạch là tính năng giúp người chơi đả thông kinh mạch và tăng các điểm chỉ số trong game , giúp Thiếu hiệp nâng cao được điểm lực chiến.

Hệ thống Kinh Mạch nằm ở phần Bồi Dưỡng của nhân vật

Để kiếm được điểm kịch mạch người chơi sẽ phải tham gia hoạt động ở mục danh kiếm đường - khiêu chiến

Hệ thống kinh mạch gồm 4 cấp

- Cấp cơ sở :  

+ Công kích

+ Sinh mệnh

+ Phòng ngự

+ Xuyên giáp 

- Cấp Nguyên tố :

+ Băng 

+ Lôi

+ Hỏa 

+ Độc

- Cấp Bạo kích 

+ Bạo kích

+ Sát thương bạo

+ Kháng bạo

+ Phòng  bạo

- Cấp Đặc biệt

+ Miễn Sát thương

+ Tốc đánh

+ Sát thương cơ bản

+ Sát thương kỹ năng

Thiếu hiệp có thể chọn bất kì các nguyên tố nào phù hợp với mình để gia tăng sức mạnh

Để tăng kiểm kinh mạch cần có điểm kinh mạch

Chúc các Thiếu Hiệp chơi game vui vẻ .

Sơn Trang Kiếm Khách !