Môn phái Thiếu Lâm

17/08/2016

Thiếu Lâm

Được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, Thiếu Lâm phái oai trấn giang hồ với 18 thế võ công chính yếu, sau được Triệu Khuông Dẫn phát triển thành 32 thế trường quyền đặc sắc với tên gọi “Thái Tổ Trường Quyền” vang danh thiên hạ.
“Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm”

Clip giới thiệu kĩ năng Thiếu Lâm