Môn phái Đường Môn

17/08/2016

Đường Môn

Được giang hồ tặng cho danh xưng “Võ Lâm đệ nhất môn”, Đường Môn nổi tiếng khắp vùng Ba Thục Tứ Xuyên với tuyệt chiêu sử dụng ám khí, dùng ám khí hùng cứ Thục Trung.

Clip giới thiệu kỹ năng Đường Môn